Māhuahua ke Aloha

Released: Saturday, October 8, 2022

Ua haku ʻia kēia mele no ka ʻāina hoʻopulapula ʻo Anahola. ʻO kēia ka ʻāina ʻohana o ka ʻaoʻao o koʻu makuahine, ʻo ia hoʻi ka ʻohana Kahaunaele. ʻO ka pua aloalo ka pua punahele a koʻu kupuna wahine kuakahi, ʻo Marjorie Lynette Kanani Pānui Kahaunaele. ʻO lāua ʻo David Kalaunuiohua Kahanu Kahaunaele Sr. nā mea i noho ma kekahi ʻāpana ʻāina hoʻopulapula i ke alanui ʻo Māhuahua ma Anahola. Ma laila i noho ai koʻu makuahine ʻo Kainani Kahaunaele.” - Kaniaulono Hapai